NameYear of StudyCompany and DesignationEmail
SOHAIL KHAN YUNUS KHAN2010TAX CONSULTANTsohailsyk@gmail.com
Soumya Hegde2014souhegde92@yahoo.in
Nagaraj Hegde2011Sharada P.U.College Dharwadnagarajlakkisavalu@gmail.com
Parameshwar Hegde2011Karnataka Bank Ltd Assistant Branch Managerprasanna10thmay@gmail.com
Sharad Marathe2011shyam Enterprisessharadsirsi@gmail.com
SATEESH PANDURANGA BHAT1988-89STATIONARY SHOPsateesh@gmail.com
Nidhi B Gowda2016-18MES College of Commerce Sirsinidhibanavasi@gmail.com
maitreyi hegde2015-2018maitrihegde31@gmail.com
maitreyi hegde2015-2018maitrihegde31@gmail.com
maitreyi hegde2015-2018maitrihegde31@gmail.com
Priyanka Hegde2013MES College of Commerce Sirsispriyanka.hegde@gmail.com